Oferta

już od 0,45 zł/m2 – do negocjacji

Pakiet administracji kompleksowej

W ramach niniejszego pakietu oferujemy Państwu następujące usługi:

 • 1 Prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu właścicieli i najemców
 • 2 Dokonywanie naliczeń i przygotowywanie rachunków dla właścicieli, lub informacji o wysokości miesięcznej zaliczki
 • 3 Ubezpieczenie budynku położonego na tej nieruchomości zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Wspólnoty
 • 4 Opłacanie podatków i iinych opłat publiczno-prawnych
 • 5 Przygotowywanie projektów planu gospodarczego, w tym przychodów i wydatków z Funduszu Remontowego, na podstawie informacji oraz zleceń przekazywanych na piśmie przez Zarząd Wspólnoty
 • 6 Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez ten rachunek
 • 7 Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej Wspólnoty
 • 8 Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków jak i innych przychodów oraz należności wynikających z kosztów zarządu i funduszu remontowego
 • 9 Składanie rocznych bilansów i rozliczeń finansowych
 • 10 Zwoływanie i organizowanie corocznego zebrania, najpóźniej do końca marca każdego roku
 • 11 Prowadzenie sprawozdawczości wobec Zarządu Wspólnoty Właścicieli

już od 0,45 zł/m2 – do negocjacj

Pakiet administracjno-księgowy

W ramach niniejszego pakietu oferujemy Państwu następujące usługi:

 • 1 Prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu właścicieli i najemców
 • 2 Dokonywanie naliczeń i przygotowywanie rachunków dla właścicieli, lub informacji o wysokości miesięcznej zaliczki
 • 3 Ubezpieczenie budynku położonego na tej nieruchomości zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Wspólnoty
 • 4 Opłacanie podatków i iinych opłat publiczno-prawnych
 • 5 Przygotowywanie projektów planu gospodarczego, w tym przychodów i wydatków z Funduszu Remontowego, na podstawie informacji oraz zleceń przekazywanych na piśmie przez Zarząd Wspólnoty
 • 6 Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez ten rachunek
 • 7 Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej Wspólnoty
 • 8 Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków jak i innych przychodów oraz należności wynikających z kosztów zarządu i funduszu remontowego
 • 9 Składanie rocznych bilansów i rozliczeń finansowych
 • 10 Zwoływanie i organizowanie corocznego zebrania, najpóźniej do końca marca każdego roku
 • 11 Prowadzenie sprawozdawczości wobec Zarządu Wspólnoty Właścicieli

już od 0,45 zł/m2 – do negocjacj

Pakiet administracyjno-techniczny

W ramach niniejszego pakietu oferujemy Państwu następujące usługi:

 • 1 Prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu właścicieli i najemców
 • 2 Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji związanej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego przez Inspektorów Budowlanych opiekujących się budynkiem pod względem technicznym
 • 3 Kontrolę techniczną i okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • 4 Utrzymanie terenu wokół posesji – zamiatanie, odśnieżanie, tereny zielone, zgodnie z zaleceniem Zarządu
 • 5 Sprzątanie korytarzy klatek schodowych, zgodnie z zaleceniem Zarządu
 • 6 Wykonanie przeglądów kominiarskich, gazowych, ogólnobudowlanych
 • 7 Bieżące konserwacje i drobne naprawy, zakup i wymiana żarówek
 • 8 Zawieranie i negocjowanie umów z podmiotami gospodarczymi na dostawę koniecznych mediów
 • 9 Zawieranie i negocjowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – nadzorowanie, odbiór prac i rozliczenie umów
 • 10 Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych umowie o zarządzanie
 • 11 Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz

już od 0,45 zł/m2 – do negocjacj

Zapytaj o ofertę dla siebie

Cenimy również Twoją opinię