Oferta

Pakiet administracji kompleksowej

Pakiet administracyjno - księgowy

Pakiet administracyjno - techniczny

Pakiet administracji kompleksowej

W ramach niniejszego pakietu oferujemy Państwu następujące usługi:

 • Zorganizowanie pierwszego zebrania wspólnoty
 • Dokonania rejestracji wspólnoty w Urzędzie Statystycznym i Skarbowym
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu właścicieli
 • Dokonywanie naliczeń i przygotowanie rachunków dla właścicieli, lub informacji o wysokości miesięcznej zaliczki
 • Rozliczanie mediów
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji związanej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego przez Inspektorów budowlanych opiekujących się budynkami pod względem technicznym
 • Okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • Utrzymanie terenu wokół posesji – zamiatanie, odśnieżanie, tereny zielone zgodnie z zaleceniami Zarządu Wspólnoty
 • Sprzątanie korytarzy klatek schodowych zgodnie z zaleceniami Zarządu Wspólnoty
 • Wykonywanie przeglądów kominiarskich, gazowych, ogólnobudowlanych
 • Bieżące konserwacje i drobne naprawy, zakup i wymiana żarówek
 • Zawieranie i negocjowanie umów z podmiotami gospodarczymi na dostawę koniecznych mediów
 • Zawieranie i negocjowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – nadzorowanie, odbiór prac i rozliczenie umów
 • Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie o zarządzanie
 • Ubezpieczenie budynku położonego na tej nieruchomości zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Wspólnoty
 • Opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego tym przychodów i wydatków z Funduszu Remontowego, na podstawie informacji oraz zleceń przekazywanych na piśmie przez Zarząd Wspólnoty
 • Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez ten rachunek
 • Prowadzenie księgowości
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków jak i innych przychodów oraz należności wynikających z kosztów zarządu i funduszu remontowego
 • Zwoływanie i organizowanie corocznego zebrania, najpóźniej do końca marca każdego roku
 • Składanie rocznych bilansów i rozliczeń finansowych w podziale na części wspólne nieruchomości
 • Prowadzenie sprawozdawczości wobec: Właścicieli, Urzędu Skarbowego i ZUS
 • Reprezentowania wspólnoty na zewnątrz
 • Bezpłatny portal klienta

Pakiet administracyjno - księgowy

W ramach niniejszego pakietu oferujemy Państwu następujące usługi:

 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu właścicieli i najemców
 • Dokonywanie naliczeń i przygotowanie rachunków dla właścicieli lub informacji o wysokości miesięcznej zaliczki
 • Ubezpieczenie budynku położonego na tej nieruchomości zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Wspólnoty
 • Opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego w tym przychodów i wydatków z Funduszu Remontowego, na podstawie informacji oraz zleceń przekazywanych na piśmie przez Zarząd Wspólnoty
 • Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez ten rachunek
 • Prowadzenie księgowości
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków jak i innych przychodów oraz należności wynikających z kosztów zarządu i funduszu remontowego
 • Składanie rocznych bilansów i rozliczeń finansowych
 • Zwoływanie i organizowanie corocznego zebrania, najpóźniej do końca marca każdego roku
 • Prowadzenie sprawozdawczości wobec: Właścicieli, Urzędu Skarbowego i ZUS
 • Reprezentowania wspólnoty na zewnątrz
 • Bezpłatny portal klienta

Pakiet administracyjno -TECHNICZNY

W ramach niniejszego pakietu oferujemy Państwu następujące usługi:

 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu właścicieli i najemców
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji związanej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • Kontrolę techniczną i okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • Utrzymanie terenu wokół posesji – zamiatanie, odśnieżanie, tereny zielone zgodnie z zaleceniami Zarządu Wspólnoty
 • Sprzątanie korytarzy klatek schodowych zgodnie z zaleceniami Zarządu Wspólnoty
 • Wykonywanie przeglądów kominiarskich, gazowych, ogólnobudowlanych
 • Bieżące konserwacje i drobne naprawy, zakup i wymiana żarówek
 • Zawieranie i negocjowanie umów z podmiotami gospodarczymi na dostawę koniecznych mediów
 • Zawieranie i negocjowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie o zarządzanie
 • Reprezentowania wspólnoty na zewnątrz
 • Bezpłatny portal klienta

Zapraszamy do współpracy.

Dec Jolanta
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Nr licencji zawodowej: 17070

nr tel. 604 – 134 – 716
e-mail: jolantadecnieruchomosci@gmail.com
www.jolmarnieruchomosci.pl